Het weer in Brugge

Brugge ligt op ongeveer vijftien kilometer van de Noordzeekust af. Het zal dan ook niemand verbazen dat Brugge onder invloed van de zee staat. Brugge heeft, net als de rest van België, een gematigd zeeklimaat. Typische kenmerken van dit klimaattype zijn de relatief milde winters en de gematigde zomers. De aanwezigheid de zee zorgt ervoor dat het in de winter niet zo ver af kan koelen en dat het in de zomer zelden te heet wordt. Dat verhaal gaat niet op indien er een sterke oostelijke stroming staat. De invloed van het zeewater wordt dan flink gereduceerd, waardoor de temperaturen verder kunnen stijgen of dalen dan gebruikelijk.
Westelijke stroming

Een redelijk deel van het jaar staat Brugge onder een westelijke stroming. Dit zorgt ervoor dat depressies vrij gemakkelijk door kunnen dringen tot Brugge. Hierdoor krijgen bewolking en regenbuien de kans om Brugge vrij gemakkelijk te bereiken. Brugge heeft vooral te maken met de aanvoer van onbestendig weer uit westelijke richting als er ten zuiden van België een sterk hogedrukgebied ligt. In de winter zorgt een westelijke stroming voor milder, doch natter weer. De kans op vorst is dan vrij klein omdat de lucht aangevoerd wordt over het relatief warme zeewater. In de zomermaanden betekent dit juist dat de temperatuur getemperd wordt, omdat het zeewater dan koel is ten opzicht van de lucht. Dit zorgt voor afkoeling van de lucht en een vergrote kans op buien. In het voor- en najaar zorgen westelijke stromingen vaak voor onbestendig weer. In de herfst gaat dit niet zelden gepaard met de typische herfststormen. Omdat Brugge redelijk dicht bij de kust ligt kan het er soms stevig waaien.

Oostelijke stroming

Bij de aanvoer van lucht uit het oosten vervalt grotendeels de afkoelende of opwarmende effect van de zee. In de winter staat een oostenwind vrijwel synoniem voor droge en koele lucht, terwijl in de zomermaanden een oostelijke stroming vrijwel garant staat voor droog en warm weer. Omdat de relatieve luchtvochtigheid vaak ook lager is bij een oostelijke stroming, krijg je vaker te maken met mooie diepblauwe luchten die ervoor zorgen dat je zo’n mooi contrast op je foto’s krijgt. Zo lang als dat de wind uit de oosthoek waait is er veel minder kans op onweer en in de winter is dan de kans op sneeuw zeer klein. Sneeuw kan wel vallen indien de wind (tijdelijk) vanuit het westen, zuidwesten of noordwesten komt. Vaak gaat dit gepaard met een (tijdelijke) stijging in temperatuur.

Het weer in Brugge

Het weer in het voorjaar

Het voorjaar kan het koel en nat zijn in Brugge, maar ook heerlijk lenteachtig. Vooral in de eerste helft van het voorjaar (april, mei) heb je kans dat een warme lentedag zomaar omslaat in een koele dag. Dat gebeurt als er een zachte oostelijke wind staat, de temperatuur overdag oploopt en het zeewater nog koel is. Door de grote verschillen in temperatuur tussen de lucht en het water kan er een luchtdrukverschil ontstaan tussen land en zee. Hierdoor ontstaat er een zeewind die ineens vanuit westelijke richting gaat waaien. Dit effect kan tot twintig, dertig kilometer landinwaarts merkbaar zijn. Brugge valt binnen die grens. De temperatuur kan dan in een tijdsbestek van een uur ineens tien graden of zelfs meer dalen.

Herfststormen

Net als in Nederland heeft Brugge kans op stormachtig weer. Ook hierbij werkt de ligging nabij de kust niet in het voordeel van Brugge. Indien er sterke wind staat is de windkracht aan de kust vaak het hoogste. Ook Brugge krijgt dan te maken met flinke wind. De kans hierop is het grootste in de herfst, maar kan echter ook in andere jaargetijden voorkomen. Over het algemeen is sterke wind goed te voorspellen. Vaak weet je enkele dagen van tevoren al wel dat er een hogere windkracht zal zijn.

Neerslag

In Brugge valt er gedurende ongeveer de helft van de dagen neerslag (>1 millimeter). Hier zitten dagen tussen met veel en/of langdurige regen, maar ook veel dagen waarin er sprake is van een buitje. Het is wat dat betreft veel te vergelijken met het neerslagpatroon zoals we dat in Nederland kennen. De natste maanden zijn oktober en november, als er vaker dan gemiddeld sprake is van een westelijke stroming waardoor er gemakkelijke regen vanaf de Atlantische Oceaan aangevoerd kan worden. De droogste maanden zijn februari en april. Gemiddeld valt er in Brugge 700 tot 750 millimeter neerslag per jaar. De kans op sneeuw is het grootste in december, januari en februari. Echter is het ook mogelijk dat het in november of maart sneeuwt.